mediathailand.net รูปภาพ วิดีโอ การแข่งขันรถยนต์ มอเตอร์สปอร์ต photo video rally racing drift drag gymkhana motorsport extreme

มีเดียไทยแลนด์ดอทเน็ต บริการถ่ายภาพและวิดีโอ โทร. 087-552-3225  รับจัดแรลลี่ โทร. 081-621-8181

mediathailand.net รูปภาพ วิดีโอ การแข่งขันรถยนต์ มอเตอร์สปอร์ต photo video rally racing drift drag gymkhana motorsport extreme
คณะอนุกรรมการทางฝุ่นนำโดยคุณสุพจน์ กสิกรรม
คณะอนุกรรมการทางฝุ่นนำโดยคุณสุพจน์ กสิกรรม รับรองการประชุมพิจารณางานแข่งที่ผ่านมาในรอบ 1เดือน และมอบหมายงาน ข้อปฏิบัติ กับบุคคลากร พิจารณาข้อกติกาปฏิบัติเพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกัน
และร่วมยืนแสดงความอาลัยกับการจากไปของนักแข่งอาวุโสคุณกนิษฐ ชัยอาญา ที่ห้องประชุมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา วันนี้ 9 สิงหาคม 2565
Anucha Jaipiam   2022-08-09
คณะอนุกรรมการทางฝุ่นนำโดยคุณสุพจน์ กสิกรรม
ANUCHA JAIPIAM  / 2022-08-09
คณะอนุกรรมการทางฝุ่นนำโดยคุณสุพจน์ กสิกรรม
ANUCHA JAIPIAM  / 2022-08-09
[แสดงความคิดเห็น]
ชื่อผู้โพสต์
รายละเอียด
แทรกรูป
(ไม่เกิน 300KB)
ใส่อักษรตามภาพ