mediathailand.net รูปภาพ วิดีโอ การแข่งขันรถยนต์ มอเตอร์สปอร์ต photo video rally racing drift drag gymkhana motorsport extreme

มีเดียไทยแลนด์ดอทเน็ต บริการถ่ายภาพและวิดีโอ โทร. 087-552-3225  รับจัดแรลลี่ โทร. 081-621-8181

mediathailand.net รูปภาพ วิดีโอ การแข่งขันรถยนต์ มอเตอร์สปอร์ต photo video rally racing drift drag gymkhana motorsport extreme
ซัสโก้ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ประกอบการที่ร่วมเครือข่ายการกำกับดูแล
นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบ โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบการที่ร่วมเครือข่ายการกำกับดูแลด้านชั่งตวงวัด ในโครงการ ?สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร? ให้แก่ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) โดยมี นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม
บุรฉัตรไชยากร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

สำหรับ โครงการ ?สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร? จัดขึ้นโดย กองชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเชิญชวนให้ผู้ประกอบการธุรกิจน้ำมันเข้าร่วม เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่าจะได้รับปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ซื้อจากสถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการครบเต็มจำนวนลิตร และเกิดความตระหนักว่าผู้บริโภคได้รับความคุ้มครองไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในสถานีบริการ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการรักษาความเป็นธรรมทางการค้า และสร้างมาตรฐานให้การกำกับดูแล
มาตรวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงมีความถูกต้อง เที่ยงตรงสอดคล้องตามมาตรฐานสากล
ทั้งนี้ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือ โดยสถานีบริการน้ำมันซัสโก้ทุกแห่งทั่วประเทศได้เข้าร่วมโครงการ ?สถานีบริการน้ำมันเต็มลิตร? ให้บริการได้ตามมาตรฐาน ที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ กำหนดทุกประการ
PR FOCUS   2020-09-21
[แสดงความคิดเห็น]
ชื่อผู้โพสต์
รายละเอียด
แทรกรูป
(ไม่เกิน 300KB)
ใส่อักษรตามภาพ