mediathailand.net รูปภาพ วิดีโอ การแข่งขันรถยนต์ มอเตอร์สปอร์ต photo video rally racing drift drag gymkhana motorsport extreme

มีเดียไทยแลนด์ดอทเน็ต บริการถ่ายภาพและวิดีโอ โทร. 087-552-3225  รับจัดแรลลี่ โทร. 081-621-8181

mediathailand.net รูปภาพ วิดีโอ การแข่งขันรถยนต์ มอเตอร์สปอร์ต photo video rally racing drift drag gymkhana motorsport extreme
CAT รับเอกสารการประมูล 5G จากสำนักงาน กสทช.
พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เข้ารับเอกสารคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz จากนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ณ สำนักงาน กสทช. เพื่อนำมาศึกษารายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ประกอบการพิจารณาการเข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่สำหรับนำมาใช้งานและให้บริการ 5G ในอนาคต
PR FOCUS   2020-01-09
[แสดงความคิดเห็น]
ชื่อผู้โพสต์
รายละเอียด
แทรกรูป
(ไม่เกิน 300KB)
ใส่อักษรตามภาพ