mediathailand.net รูปภาพ วิดีโอ การแข่งขันรถยนต์ มอเตอร์สปอร์ต photo video rally racing drift drag gymkhana motorsport extreme

มีเดียไทยแลนด์ดอทเน็ต บริการถ่ายภาพและวิดีโอ โทร. 087-552-3225  รับจัดแรลลี่ โทร. 081-621-8181

mediathailand.net รูปภาพ วิดีโอ การแข่งขันรถยนต์ มอเตอร์สปอร์ต photo video rally racing drift drag gymkhana motorsport extreme
รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยบนถนน รยสท.และและมูลนิธิป้องกันอุบัติภัย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 11.30 น.ที่ผ่านมา นายบรรพต หงษ์ทอง นายกราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ร.ย.ส.ท.) ในฐานะผู้ดำเนินการหลักของโครงการ Road safety หารือกับนายเกร็ก ฟลอยด์ คราฟท์ ประธานมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย (AIP) ได้ร่วมกันลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อร่วมดำเนินโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึง ความสำคัญในการสร้างวินัยในการขับขี่ปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนร่วมกันส่งเสริมให้ผู้ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์สวมใส่หมวกนิรภัยทุกครั้งเพื่อลดความรุนแรงอันจะนำไปสู่การบาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยร่วมส่งเสริมการทำกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติที่ได้กำหนดให้ค.ศ.2011-2020 เป็นทศวรรษแห่งการปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety)
Anucha Jaipiam   2014-06-13
ข่าวประชาสัมพันธ์ร.ย.ส.ท.:การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนระหว่างราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเซีย
Anucha Jaipiam  / 2014-06-13
[แสดงความคิดเห็น]
ชื่อผู้โพสต์
รายละเอียด
แทรกรูป
(ไม่เกิน 300KB)
ใส่อักษรตามภาพ