mediathailand.net รูปภาพ วิดีโอ การแข่งขันรถยนต์ มอเตอร์สปอร์ต photo video rally racing drift drag gymkhana motorsport extreme

มีเดียไทยแลนด์ดอทเน็ต บริการถ่ายภาพและวิดีโอ โทร. 087-552-3225  รับจัดแรลลี่ โทร. 081-621-8181

mediathailand.net รูปภาพ วิดีโอ การแข่งขันรถยนต์ มอเตอร์สปอร์ต photo video rally racing drift drag gymkhana motorsport extreme
Fragrant Group Presents ?Garage Life Design Award 2014?
บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดย นิตยสารการาจ ไลฟ์ ซึ่งเป็นนิตยสารรายสองเดือน ฉบับภาษาไทย ลิขสิทธิ์จากประเทศญี่ปุ่น โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของคนรักรถ ที่ชื่นชอบการมีพื้นที่ส่วนตัว ในการสร้างโรงจอดรถให้กับรถที่ตัวเองรัก รวมไปถึงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของผู้ชายในกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากเรื่องราวการดูแลรถ หรือการซ่อมบำรุงรถ อีกด้วย
นิตยสารการาจ ไลฟ์ ไทยแลนด์ จึงได้ต่อยอดกิจกรรมในโครงการประกวดแนวคิดในการออกแบบโรงจอดรถ Fragrant Group Presents ?Garage Life Design Award 2014? ครั้งที่ 1 เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศได้มีโอกาสเปิดมุมมองใหม่ๆในการออกแบบโรงรถและตกแต่งบ้าน ผ่านเวทีนี้เพื่อแสดงและสร้างสรรค์ผลงานสู่สาธารณชน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตต่อไป โดยผลงานที่เข้าร่วมโครงการฯได้รับการคัดเลือกและตัดสินโดย ดร.ชเล คุณาวงศ์ จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ , คุณจุน อิชิฮารา บก.บห. นิตยสารการาจ ไลฟ์ ประเทศญี่ปุ่น ,คุณพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา บก.บห.นิตยสารการาจ ไลฟ์ ไทยแลนด์ ,คุณลิษา ห่วงมณี บรรณาธิการอำนวยการ,คุณคชาพล วิชเวช สถาปนิก KJMI Studio และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลากหลายท่าน

พิธีมอบรางวัลในโครงการ Fragrant Group Presents ?Garage Life Design Award 2014? ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ ลาน Eden ชั้น 3 เซ็นทรัล เวิลด์ /Admin
Anucha Jaipiam   2015-01-20
[แสดงความคิดเห็น]
ชื่อผู้โพสต์
รายละเอียด
แทรกรูป
(ไม่เกิน 300KB)
ใส่อักษรตามภาพ